Seizoen 2017

In 2017 is de locatietheatervoorstelling 'Bleekneusjes' 32 keer opgevoerd op drie locaties verspreid over drie regio's: het voormalige Bio Vacantieoord in Bergen aan Zee tijdens theaterfestival Karavaan en rond Open Monumentendagen, FestiValderAa in Schipborg en het huidige Bio Vakantieoord in Arnhem tijdens SonsbeekTheaterAvenue.

De verantwoording en evaluatie van het project treft u in onderstaand PDF aan. Aanbevelingen voor het werken met lokale erfgoedinstellingen, een jongerentheateropleiding en vluchtelingen zijn opgenomen in de evaluatie en zetten we hieronder op een rij. 

Samenwerken met lokale erfgoedinstellingen

-Een tentoonstelling is een goede vorm om oral history te verzamelen: mensen komen door de tentoongestelde stukken makkelijker terug bij de herinneringen waar je ze over wil spreken.
-Zorg er bij de opstellingen binnen de tentoonstelling voor dat het eenvoudig is om ingebrachte materialen toe te voegen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van beameropstellingen die slideshows van gescand materiaal kunnen tonen.
-Als je samen wilt werken met erfgoedinstellingen, hou dan rekening met wat langere tijdslijnen.
-Planningen voor tentoonstellingen en andere activiteiten worden vaak al lang van te voren vastgelegd. 
-Kleinere erfgoedinstellingen zijn vaak vrijwilligersgedragen organisaties: hou er rekening mee dat het voor deze organisaties vaak al lastig is om de reguliere activiteiten voort te zetten, dus dat de mankracht voor extra activiteiten vaak ontbreekt. Probeer met je programma aan te sluiten bij wat er bij de erfgoedinstelling al geprogrammeerd staat.

Samenwerken met een jongerentheateropleiding

-Leg op tijd in het project contact met de jeugdtheateropleiding om te zien of er een groep geschikt en beschikbaar is om aan het project mee te werken.
-Maak goede afspraken met de instelling over de planning, financiƫn en verdeling van verantwoordelijkheden: wanneer start de groep met de voorbereiding? Hoeveel lessen worden hieraan besteed? Wie betaalt die lessen? Wie regelt de begeleiding tijdens de speelperiode (eten, drinken, slapen, vervoer)? Wie is verantwoordelijk voor de aankleding? Zet deze afspraken van te voren op papier, om verwarring tijdens de productieperiode te voorkomen.
-De Werkteater-aanpak zorgt voor een maximale betrokkenheid van iedereen die aan het project meewerkt. Oefeningen waarbij deelnemers uitgedaagd worden zich in hun personage in te leven zijn hiervoor een goede methode. Zeker als de resultaten van deze oefeningen uiteindelijk ook een plek in de voorstelling krijgen. Het maakt dat de uiteindelijke voorstelling een groepsinspanning bij uitstek wordt.

Samenwerken met vluchtelingen

-Vluchtelingen zonder status hebben nagenoeg geen mogelijkheden om zich voor een bepaalde periode aan een project te verbinden. Hun aandacht gaat uit naar dringender aangelegenheden dan culturele projecten. Ga dus op zoek naar vluchtelingen met een status die al enige tijd in Nederland gevestigd zijn.
-Organisaties die met vluchtelingen werken zijn vaak overbelast, waardoor culturele projecten minder hoge prioriteit hebben. Benader in plaats daarvan organisaties die zich bezighouden vrijetijdsbesteding en vluchtelingen.
-Culturen zijn verschillend, ook wat betreft organisatie van culturele aangelegenheden: de clubjesgeest van Nederland waarbij mensen gewoon zijn elke week op een bepaalde plaats en tijd aan te treden, is voor nieuwe Nederlanders vaak een compleet nieuw verschijnsel. Leg aan potentiƫle deelnemers duidelijk uit wat van hen verwacht wordt, zodat ze een inschatting kunnen maken van hun beschikbaarheid voor het project.